برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منبع تحقیق c (4485)

بند اول: مفهوم دین طبیعی41 بنددوم )حالات ایفاء دین طبیعی42 الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون 42 ب) ایفاء دین طبیعی توسط ثالث غیر مأذون 43 گفتار چهارم: مقایسه ایفا ثالث با انتقال دین ادامه مطلب…

پایان نامه ها

مقاله c (4483)

2-معلوم بودن ثمن:282-1-زمان اعتبار معلوم بودن ثمن:292-2-ارکان معلوم بودن:33ب- دیگر قوانین و مقررات:34فصل دوم- اقسام و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری:36مبحث اول- اقسام:36گفتار اول- اقسام ثمن:36الف- ثمن معین:371- تعیین صریح ثمن (ثمن صریح):37-2تعیین ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود c (4481)

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین23گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی24مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل25فصل دوم ادامه مطلب…

پایان نامه ها

تحقیق رایگان c (4480)

چکیدهامروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل ادامه مطلب…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4477)

2-1- مبحث اول) مفهوم ادعای جدید302-1-1- بند اول) به اعتبار تغییر سبب دعوا322-1-2- بند دوم) به اعتبار تغییر خواسته332-1-3- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا332-2- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی362-3- ادامه مطلب…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (4476)

گفتار اول: اصل لزوم51گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم53گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ56گفتار اول: اصل لزوم59گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم59مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ادامه مطلب…